"Jag integrerar mig i det svenska samhället genom att lära mig arabiska"

2006 -

Arbetet som pågått sedan 2006 fokuserar på att jag lär mig arabiska i dialog. Det påverkar det vardagliga handlandet och blir en intervention i det offentliga rummet. Därigenom deltar arbetet i en disskussion om språkets begränsningar, kultur, kommunikation, inlärningsprocessen och det svenska samhället.

Språkinlärningsmetoder som fokuserar på dialog har gett tillgång till olika arenor i min omgivning. Tillexempel tygbutiken med arabisktalande personal där en kritisk diskussion ständigt pågår, offentliga platser där tjuvlyssning av samtal på arabiska ger fragment av ett annat Sverige, eller i människors privata hem där jag själv konfronteras med mina egna fördomar och förväntningar. För att ta del av en längre text om arbetet ladda ner A Seminar Talk - an appendix to: Ge mig en kniv är du snäll.

Boken Ge mig en kniv är du snäll ges i ut på förlaget Bladstaden. Genom dagboksanteckningar, dialoger och ordboksförklaringar guidas man igenom ovanstående konstnärliga process, där jag genom Tereza från Irak ser komplexiteten i det svenska samhället veckla ut sig. Boken består även av instruktioner som utmanar läsaren till reflektion över det egna handlandet. Ge mig en kniv är du snäll går att beställa på flera nätbokhandlar men även genom förlaget Bladstaden.

Under länkarna nedan kan du ta del av fragment från boken men även extramaterial från min process.